Cukrárna / Kavárna Doksy

K tomuto projektu rodinného domu s přidruženou službou jsem se dostal až ve fázi vydaného stavebního povolení, kdy si investorka uvědomila, že se jí nelíbí vzhled navržených objektů. Mojí prací tedy bylo navrhnout nové fasády, konstrukci zastřešení venkovního sezení a parter. K tomu jsem jako bonus zarovnal okna a přizpůsobil je modernímu vzhledu a provozu.